Գրադարանավարը՝ հոգեբան/դիպլոմային աշխատանք

Գրադարանավարը՝ հոգեբան

Պրեզենտացիա՝  Գրադարանավարը՝ հոգեբան

Реклама

Գրադարանավարի անձնային որակները

Մասնագիտական կարևորագույն հատկանիշներն են՝ բարձր հաղորդակցման հմտություններ, տակտ (նրբազգացություն),  զգացմունքային զսպվածություն՝ տոկունություն, լավ հիշողություն:

Պետք է կարողանա՝

  • կուտակել և օգտագործել ուրիշների ստեղծագործական փորձը
  • համագործակցել և փոխադարձ օգնություն ցուցաբերել ստեղծագործական գործունեության մեջ
  • պաշտպանել իր տեսակետը և ուրիշներին համոզել ստեղծագործական գործընթացում քննարկման ժամանակ
  • ստեղծագործական գործունեության ընթացքում խուսափել հակամարտություններից կամ հաջողությամբ լուծել դրանք
  • Օգնել ընթերցողներին
  • Բացահայտել նորը նրանց համար

Ժամանակակից գրադարանավարը շատ լավ  հասկանում է ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, տիրապետում է համակարգչին, բոլոր տեսակի գրասենյակային տեխնիկաներին, տեսանկարահանման սարքերին և այլ տեխնիկաներին:

Ժամանակակից կրթական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների պայմաններում աշխատող գրադարանավարները պետք է կարողանան տիրապետել  խնդիրներ լուծելու մեթոդների (հոգեբանական, տեղեկատվական, կառավարման և այլն),  օգտագործել տեղեկատվության և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները աշխտանքի  մեջ, պահպանել մասնագիտական էթիկան և օգտվողների մտավոր ազատությունը անկախ տարիքից: [1]

Անձնային որակները՝ գրադարանավարը պետք է կարողանա պարզ և համոզիչ արտահայտել իր մտքերը:

Գրադարանավարի ամենակարևորագույն հատկանիշներից մեկը՝  սերը դեպի գիրքը, առանց որի մասնագետի մասնագիտական գործունեությունը անհնար է: [2]

 

Ամենակարևորագույն տաղանդը, հոգեբանական ամենաբարձր մշակույթն է:

Այս կախարդական տաղանդի ամենակարևորագույն, հիմնական սկզբունքը կարելի է ձևակերպել այսպես՝ անհատական հետաքրքրություն է (это личная заинтересованность) նրանում, որպեսզի օգնի իր կողքին գտնվող մարդուն: Սա չի նշանակում զոհաբերության կամ համընդհանուր սիրո մասին, այլ խոսքը վերաբերվում է  հետաքրքրության մասին: Հոգեբանաան մշակույթը այն ուրիշներին օգնելու ներքին կարիքը, իրական ցանկությունն է: [3]

 

[1]   Личность библиотекаря-главное в библиотечном обслуживании. Помятка иблиатекарю. Составитель: Еламкова, Л.М.- методист по работе с детьми. –МБУК «ЦБС» Центральная детская иблиотека, .- Бирюч, 2012

[2] Легко ли быть БИБЛИОТЕКАРЕМ? : памятка о выборе профессии / сост.  Дорофеевская, Е.В., . – Кемь, 2012.

[3] Гончаренко, Наталья Александровна., Современный библиотекарь.  Личные качества и профессионализм., библиотекарь отдела научной обработки литературы и организации каталогов библиотеки ОрелГТУ

Վերլուծական մաս/ Սոց հարցում

Ընկերներիս, ուսանողներիս և fascebook-յան մի քանի էջերում կիսվելով «Գրադարանավարը հոգեբան» դիպլոմային աշխատանքիս վերլուծական մասի՝ «Ինչպիսի՞ն պետք է լինի 21-րդ դարի գրադարանավարը» հարցումով: Հարցմանը մասնակցել են 163 անձ, արդյունքում  ունեցանք  այս պատկերը

Հարցերը հետևյալն էին՝

                       

Գրադարանավարը որպես մասնագետ

Գրադարանավարը՝ մասնագետ է, ով ունի հատուկ գրադարանային կրթություն, ով զբաղվում է  գրադանային ֆոնդերը, գրադարանի ծառայությունները այցելուներին մատուցելով:

Գրադարանը կապ է տեղեկատվության և օգտագործողների միջև:

Ժամանակակից գրադարանավարի գործառույթը աշխատանքային պայմաններում տեղեկատվական-ինտենսիվ հասարակության պայմաններ ստեղծելն է, կազմակերպել գրադարանի տեղեկատվական միջավայրը, այնպես որպեսզի տնտեսվի օգտվողների, ընթերցողների մեծագույն մտավոր ուժերը և օգտագործողների ժամանակը, որպեսզի նա խորապես կիրառի դրանք:

Գրադարանավարը՝ առաջնային, գրադարանային տեղեկատվության մատչելիության կազմակերպիչ,  գրադարաններից օգտվողների, բնակչության իմացություն: Ապահովում է տեղեկատվության, գիտելիքների մատչելիությունը, գրադարանային միջավայրի տեղեկատվական հարմարավետությունը կազմակերպելը, որով գրադարանավարը նպաստում է կրթության զարգացմանը:

Գրադարանային աշխատանքը միայն  գրքերի ընդունման և վերադարձի նշումը կամ ընթերցողների խնդրանքով գրքերի տրամադրումը չէ:

Ժամանակակաից գրադարանավարը շատ լավ  հասկանում է ժամանակակաից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից, տիրապետում է համակարգչին, բոլոր տեսակի գրասենյակային տեխնիկաներին, տեսանկարահանման սարքերին և այլ տեխնիկաներին:

 

 «Չպետք է գրադարանավարին տեսնել գիտնականի հասարակ օգնական: Գրադարանավարը՝ ինքը գիտնական է: Սակայն նա չի աշխատում մեկ և միևնույն թեմայի վրա, այլ աշխատում է բազմաթիվ մարդկանց թեմաների շուրջ: Նա մի գիտնական է, ով ինքն իրեն ամբողջությամբ տալիս է ուրիշներին»

Դ. Ս. Լիխաչև

ԳԼՈՒԽ 1. ԳՐԱԴԱՐԱՆ ԵՎ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1. Գրադարանը որպես կամ մշակութային հաստատություն

Գրադարանը հանդիսանում է ամենահին մշակութային հաստատություններից մեկը: Մարդկության պատմության երկար ժամանակահատվածում նրա սոցիալական գործառույթները զգալի փոփոխություններ են կրել: Առաջին գրադարանների նպատակն էր փաստաթղթերի պահպանումը: Հիմնադրման օրվանից մինչև օրս գրադարանը զարգացել է գիտելիքների պահոցից մինչև տեղեկատվության ամենատարածված և ունիվերսալ աղբյուր: [1]

Գրադարանը մշակութային հաստատություն է, որը կազմակերպում է մամուլում կատարված աշխատանքների հավաքագրում, պահեստավորում և այլ փաստաթղթերի հանրային օգտագործում: Գրադարանների գործունեությունը մոծ նշանակություն ունի հասարակության կյանքում, գոյություն ունեանոլվ հարյուր տարուց ավել, որտեղ ամեն ինչ գրանցված է, ինչ մարդկությունը հայտնաբերել է շատ հազարամյակներ, մարդկային գիտելիքները, գիտական հայտնագործությունները, հավատքի ճշմարդտությունը: Այդ իսկ պատճառով գրադարանը հանդիսանում է ամենա արժեքավորը, ինքնուրաույն հաստատություն, որն իր հատուկ դերն ունի հասարակության կյանքում: Սովորաբար նրան  անվանում են մարդկային մշակույթի հիմքը, այսինք, այն հիմքը, բազան, որի վրա զարգանում է մարդը: Այն բոլոր մարդկանց վավերագրային հիշողությունների պահակ է: Գրադարանները նպաստում են յուրաքանչյուր մարդու կրթության իրավունքի իրականացմանը, օգնում է վայելել մշակույթի ձեռքբերումները,  հանգստանալ, ժամանակ անցկացնել, տեղեկատվություն ստանալ: Նրանք նպաստում են գիտության զարգացմանը, ողջ հասարակության և յուրաքանրյուր անձի առաջընթացին:  Այսօր գրադարանում ավելի դժվար է աշխատել, քան նախկինում, բայց դա շատ ավելի հետաքրքիր է: Իրենց գործութնեության ընտրության հարցում գրադարանավարները ազատ են: Այժմ գրադարանները պետք է գոյատևեն և ապացուցեն, որ այն անհրաժեշտ է մեր հասարակությանը:

Գրադարանավարությունը աշխարհի ամենագեղեցիկ մասնագիտությունն է: Եվ եթե հոգի ենք դնում աշխատանքի մեջ, մենք շատ բաների կարող ենք հասնել: Գրադարանային մասնագիտությունն գտնվում է մարդկության գոյության այն կետում, որտեղ ամեն օր շփվում են, ժլատությունն ու առատաձեռնությունը, անցյալը, ներկան և ապագան, գրքերի աշխարհը և մարդկության աշխարհը, որտեղ մեկ անցնում է մյուսին, որը մեծ ջանքեր է պահանջում միջողների և հավասարակշռության պահպանման համար: Գրադարանավարությունը այն մասնագիտությունն է, որի հիմնական գործառույթներից մեկը մարդկության պատմության և գիտության պատմության մեջ ժամանակի կապի իրականացումն է: Հոգևորի, խելացիության, բարոյականության վերածնունդը,սա գրադարանների  գլխավոր խնդիրը: Գրադարանը բուժում է հոգու վերքերը, օգնում  է հաղթահարել հիվանդությունները, բարձրացնում է հոգևորի գագաթնակետին: [2]

«Գրադարանը այն կախարդական գրասենայկի նման է: Այնտեղ կախարդված են մարդկանց լավագույն հոգիները, բայց նրանք սպասում են մեր խոսքին, որպեսզի դուրս գան լռությունից: Մենք պետք է ացենք գիրքը, և այդ ժամանակ նրանք կարթնանան»:

Խորխե  Լուիս Բորխես,

 

[1] Гарафутдинова Ильсия Саляховна, Зав.библиотекой гимназии №15

https://edu.tatar.ru/kirov/page520375.htm/page887727.htm

 

[2] Библиотека и библиотекарь-профессионал: какой их статус сегодня в об-

ществе? : метод. реком. / Централиз. библиотеч. система для взрослых; ЦБ им. В. Г.

Короленко; отдел управления и организационно-методического руководства; сост. Н.

А. Кудинова. – Мариуполь, 2009. – 14 с.- (Серия «В помощь начинающему библио-

текарю»)

Փորձառության (պրակտիկա) հաշվետվության ներկայացում

Այսօր՝ Մայիսին 19-ին՝ թանգարանների միջազգային օրը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի «Գրադարանային գործ» բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանողներիս փորձառության հաշվետվության պաշտպանությունն էր:

Սկսեմ նրանից որ, առավոտյան դասի էինք: Յուրաքանչյուր դասի ժամին, տվյալ ժամին համընթաց փորձառության հետ կապված աշխատանքներ  կատարեցինք, համատեղեցինք երկուսը մեկում:

Պրակտիկայի պաշտպանությունը սկսվեց ուղիղ ժամը 13:30, ինչպես նախատեսված էր:

Հերթով սկսեցինք յորւաքանչյուրս պատմել իր անցած ճանապարը, բերելով օրինակներ, տանելով համեմատականներ, այսօրվա և երկու տարի առաջվա մեր իմացածների միջև: Աճը զգալի է, յուրաքանչյուրս յուրովի մի նոր բան է սովորել, և դեռ շարունակում է սովորել:

Պրակտիկայի պաշտպանության հանձնաժողովում էին պարոն Բլեյանը, Հովհաննես Կիզոգյանը՝ Թվանշանային գրադարանի ղեկավարը, Թերզյան Գայանեն, տիկին Նոննան, ընկեր Լուսինեն, տիկին Մարգարիտան, նաև ուսանողներ, ովքեր ցանկություն  ունեն մյուս տարի այդ մասնագիտությունը ուսումնասիրել: