Առնեմ երթամ իմ յարը

Առնեմ երթամ իմ յարը,

Առնեմ երթամ էն սարը,

Առնեմ երթամ էն սարը,

Սեր անելով, իմ յարը:

 

Յար եմ գտել՝ յարի՜ պես,

Ընկուզենի ծառի  պես,

Ուր որ երթամ՝ կայնած է

Էն մեր սիրուն սարի պես:

 

Առնեմ երթամ իմ յարը,

Առնեմ երթամ էն սարը,

Առնեմ երթամ էն սարը,

Սեր անելով, իմ յարը:

Реклама

Խնկի ծառ

Մեր դըռանը խընկի ծառ, գյուլու՜մ ջան,

Ձեր դըռանը խընկի ծառ, գյուլու՜մ ջան,

Խընկենին ա բերել բար, գյուլու՜մ ջան,

Իմ խորոտիկ պըզտիկ յար, գյուլու՜մ ջան:

 

Մեր դըռանը խընկի ծառ,

Նախշուն բըլբուլ վըրեն թառ,

Երթար ու գար, շորոր տար,

Սիրուն յարին օրոր տար:

 

Մեր դըռանը խնկի ծառ,

Մարջան բըլբուլ վըրեն թառ,

Գընար ու գար, շըվին տար,

Անուշ յարի թևին տար:

 

Մեր դըռանը խընկի ծառ,

Ոսկի բըլբուլ վըրեն թառ,

Կարմիր խընձոր անել տար,

Ալվան ծաղիկ անել տար:

Էն դիզան  

 

Էն դիզան, բետ-բետ դիզան, տեսեք էն ո՞րն է,

Էն դիզան, բետ-բետ դիզան՝ գեղի ռեսներն է:

 

Ճընճըղներ ճըլվըլալեն, տեսեք էն ո՞րն է,

Ճընճըղներ ճըլվըլալեն ՝ էն տիրացուքն է:

 

Էն արև, երկնուց արև, տեսեք էն ո՞րն է,

Էն արև, երկնուց արև՝ մեր թագավորն է:

 

Էն լուսին ամպերի մեջ, տեսեք էն ո՞րն է,

Էն լուսին ամպերի մեջ՝ մեր թագուհին է:

Զնկլիկ

Զնկլիկ, օրոճ եմ շարե,

Զնկլիկ, գոտիս եմ կարե,

Զնկլիկ, պատը ծակեցին,

Զնկլիկ, հարսին հանեցին:

 

Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն,

Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն:

 

Հարսին հանին քողերով,

Զնկլիկ, կարմիր սոլերով,

Զնկլիկ, նախշուն թաթերով,

Զնկլիկ, դեղին մոմերով:

 

Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն,

Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն:

 

Հավարն հասավ վերին թաղ,

Հարսնառն էկավ փախեփախ,

Հարսին առան ու տարան,

Տարան հարի Ապարան:

 

Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն,

Տարան, թող տանին, Զատկին կբերեն:

Եղնիկ

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր սարն ես արծել:

-Ասիս-Մասիս սարն եմ արծել:

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր ջուրն ես խմել:

-Սառն աղբյուրի ջուրն եմ խմել:

 

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր սարն ես քնել:

-Հայոց Անի սարն եմ քնել:

-Եղնի՛կ, դու ո՞ր ծառն ես քերվել:

-Ծառ խընկենի ծառն եմ քերվել:

 

Ծառ ծաղկեցավ

Սուրբ Կարապետա օրհնութենով, օրհնութենով

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

 

Սուրբ Գևորգի օրհնութենով, օրհնութենով

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր:

 

Սուրբ Սարգիսի օրհնութենով, օրհնութենով

Ծառս ի ծաղկեցավ, ծառս ի ծաղկեցավ,

Ծառ ծաղկեցավ, ճյուղ բազմեցավ՝

Կանաչ ու կարմիր: